Your Cart

Fifo løsning i Excel Pluss

On Sale
NOK499.00
NOK499.00
Added to cart
Finn verdien av et varelager med FIFO prinsippet, med flere kjøp og salg.
Salgskostnaden på hvert innkjøp. Og salgsinntekt.

Beregner verdien av et varelager  med flere kjøp og salg.

  • Fifo (først inn først ut)
  • Lifo/Sisu (Last inn, first out, sist inn først ut)
  • Gjennomsnitt
Utviklet av Hogstad Rådgivning, organisasjonsnummer 921 823 800

Kontakt: post@365norge.no
You will get a XLSX (65KB) file

Customer Reviews

There are no reviews yet.
No products found